Palvelut

Vartiointipalvelut

MYYMÄLÄ-VARTIOINTI

Myymälävartija huolehtii aktiivisesti asiakasliikkeen turvallisuudesta sekä auttaa päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevällä ja näkyvällä vartioinnilla myymälävartija vähentää häiriökäyttäytymistä ja hävikkiä.

PAIKALLIS- JA ALUEVARTIOINTI

Paikallisvartiointimme sopii kohteisiin, kun vartijan läsnäololla saavutetaan merkittävä hävikin- tai rikosuhkien pienentyminen. Paikallisvartija arvioi, sekä ennakoi toimintaympäristöä uhkaavia riskejä ja puuttuu ongelmatilanteisiin välittömästi. Viiveetön toiminta ja näkyvä läsnäolo ennaltaehkäisee osaltaan häiriöitä. Turvallisuutta tukevat yrityksemme turvallisuussuunnittelijat, turvallisuusvalvomo sekä hälytysyksikkö.

HENKILÖSUOJAUS

Yrityksestämme löytyy myös vahvaa henkilösuojausosaamista. Henkilösuojausta voidaaan tarvita esimerkiksi irtisanomistilaisuuksissa, julkisuuden henkilöiden esiintymisissä, vaikeissa erotilanteissa, poliittisissa tilaisuuksissa, turvaamassa oikeudenkäyntejä, sekä varmistamassa turvallisen matkustamisen niin Suomessa kuin ulkomailla.

PIIRIVARTIOINTI

Piirivartioinnin kohdekäynneillä vartijamme tarkkailee yritystäsi, tarkastaa lukitukset sekä alueen ja ympäristön. Vartija aloittaa tarvittavat toimenpiteet, mikäli havaitsee jotain normaalista poikkeavaa. Päiväsaikaan piirivartioinnin keskeisimpiä kohteita ovat muun muassa myymälät ja terveydenhuollon toimipisteet.

24H VARTIOINTI

24 H hälytysvartiointi soveltuu erinomaisesti tarpeisiin, joissa kiinteästi sijoitettu vartija tai henkilökunta eivät ole kustannustehokas ratkaisu. Hälytysvartioinnin mahdollisuudet ovat laajat, käsittäen muun muassa rikos- ja kiinteistönhuoltohälytykset. Perusvarustukseemme kuuluvat esimerkiksi defibrillaattori ja lämpökamera. Hälytysvartiointi on kodin ja perheen turvallisuuden parantamiseksi suosituin palvelumme.

Järjestyksenvalvonta

JÄRJESTYKSENVALVONTA

Järjestyksenvalvonta on turvallisuuspalveluistamme yleisimmin käytössä. Järjestyksenvalvojan toiminta- ja palvelutaidot ovat ulkoisen kuvan luomisessa iso tekijä, josta me kannamme vastuun huolellisesti. Täydennyskoulutamme henkilöstöämme jatkuvasti parhaan laadun varmistamiseksi. Pystymme reagoimaan toiveisiin ja erikoistarpeisiin nopeallakin aikataululla.

VALVONTAKESKUS

Tarjoamme palvelukseesi monipuoliset ammattitaitoiset valvojamme, joiden käytössä on nykyaikainen valvontakeskus. Valvontakameroiden kuvansiirrossa valvomoomme saat perinteiseen piirivartiointiin verrattuna useita lisähyötyjä.

RESEPTIONISTI JA AULAPALVELU

Aulapalvelumme tuo vastaanottoon edustavan ja ammattitaitoisen asiakaspalvelijan, joka valvoo myös turvallisuutta. Perehdytämme henkilöstön yrityksesi rutiineihin, toimintatapamalleihin ja erityiskysymyksiin huolellisesti. Yrityksestänne ulospäin annettava kuva on meille erittäin tärkeä.

TURVATARKASTUKSET

Suoritamme osana valvontaa myös turvatarkastuksia, esimerkiksi henkilöstölle, tavarantoimituksille ja ajoneuvoille. Tarkastustoimet suoritetaan käsin tarkastamalla tai teknisiä apuvälineitä käyttäen, esimerkiksi metallin- ja kuuntelulaitteiden paljastimilla. Turvatarkastuksella ehkäistään tahallisen tai tahattoman turvallisuusriskin syntymistä.

Turvatekniikka

HÄLYTINJÄRJESTELMÄT

Myymälävartija huolehtii aktiivisesti asiakasliikkeen turvallisuudesta sekä auttaa päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevällä ja näkyvällä vartioinnilla myymälävartija vähentää häiriökäyttäytymistä ja hävikkiä.

TURVAPAINIKKEET

Turvapainikkeemme tarjoavat turvaa niin kotona asuvalle kuin läheisille. Turvapainikkeen avulla asiakas voi hälyttää apua silloin, kun jotain on sattunut tai ambulanssin hälyttäminen itseltä ei enää onnistu. Turvapainike voidaan asettaa myös työpisteille, missä vartijamme kutsuminen halutaan tehdä helposti ja huomaamattomasti.​

KAMERAVALVONTA

Kameravalvonta ennaltaehkäisee ilkivaltaa ja rikoksia, sekä auttaa vahinkojen selvittämisessä. Kameravalvonta- järjestelmämme koostuu käyttötarkoitukseen soveltuvista kameroista, tallentimista, monitoreista sekä mahdollisesta kuvansiirrosta etävalvomoon.